Други сертификати, информационни брошури, декларации за съответствие, лист с химическата устойчивост на материалите, инструкции за употреба и т.н. по запитване